28
A0377
Тип Тип сделки Площадь Комнат Цена за м² Цена
Апартамент Продажба 44.42 м² 1 1 081 €/м² 48 000 €
Апартамент Продажба 40.65 м² 1 1 228 €/м² 49 900 €
Апартамент Продажба 44.26 м² 1 1 173 €/м² 51 900 €
Апартамент Продажба 43.39 м² 1 1 200 €/м² 52 073 €
Апартамент Продажба 42.84 м² 1 1 250 €/м² 53 546 €
Апартамент Продажба 43.79 м² 1 1 250 €/м² 54 738 €
Апартамент Продажба 43.82 м² 1 1 250 €/м² 54 777 €
Апартамент Продажба 43.24 м² 1 1 300 €/м² 56 207 €
Апартамент Продажба 43.98 м² 1 1 300 €/м² 57 171 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 44.14 м² 1 1 300 €/м² 57 388 €
Апартамент Продажба 50.09 м² 1 1 150 €/м² 57 603 €
Апартамент Продажба 44.62 м² 1 1 300 €/м² 58 002 €
Апартамент Продажба 44.62 м² 1 1 300 €/м² 58 002 €
Апартамент Продажба 46.60 м² 1 1 250 €/м² 58 244 €
Апартамент Продажба 48.76 м² 1 1 200 €/м² 58 509 €
Апартамент Продажба 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажба 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажба 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажба 45.25 м² 1 1 300 €/м² 58 819 €
Апартамент Продажба 50.30 м² 1 1 200 €/м² 60 360 €
Апартамент Продажба 46.67 м² 1 1 300 €/м² 60 669 €
Апартамент Продажба 46.67 м² 1 1 300 €/м² 60 669 €
Апартамент Продажба 47.85 м² 1 1 300 €/м² 62 204 €
Апартамент Продажба 47.85 м² 1 1 300 €/м² 62 205 €
Апартамент Продажба 42.12 м² 1 1 500 €/м² 63 183 €
Апартамент Продажба 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажба 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажба 49.48 м² 1 1 300 €/м² 64 330 €
Апартамент Продажба 50.66 м² 1 1 300 €/м² 65 856 €
Апартамент Продажба 55.14 м² 1 1 200 €/м² 66 170 €
Апартамент Продажба 51.68 м² 1 1 300 €/м² 67 181 €
Апартамент Продажба 51.68 м² 1 1 300 €/м² 67 181 €
Апартамент Продажба 51.82 м² 1 1 300 €/м² 67 371 €
Апартамент Продажба 52.21 м² 1 1 300 €/м² 67 875 €
Апартамент Продажба 52.21 м² 1 1 300 €/м² 67 875 €
Апартамент Продажба 55.14 м² 1 1 250 €/м² 68 928 €
Апартамент Продажба 53.08 м² 1 1 300 €/м² 69 005 €
Апартамент Продажба 53.53 м² 1 1 300 €/м² 69 592 €
Апартамент Продажба 53.53 м² 1 1 300 €/м² 69 592 €
Апартамент Продажба 55.79 м² 1 1 250 €/м² 69 732 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 54.85 м² 1 1 300 €/м² 71 310 €
Апартамент Продажба 57.13 м² 1 1 250 €/м² 71 413 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.24 м² 1 1 300 €/м² 73 114 €
Апартамент Продажба 56.48 м² 1 1 300 €/м² 73 419 €
Апартамент Продажба 56.48 м² 1 1 300 €/м² 73 419 €
Апартамент Продажба 57.13 м² 1 1 300 €/м² 74 266 €
Апартамент Продажба 57.91 м² 1 1 300 €/м² 75 277 €
Апартамент Продажба 58.51 м² 1 1 300 €/м² 76 068 €
Апартамент Продажба 63.18 м² 1 1 219 €/м² 77 000 €
Апартамент Продажба 65.08 м² 2 1 200 €/м² 78 101 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 60.14 м² 1 1 300 €/м² 78 179 €
Апартамент Продажба 61.09 м² 1 1 300 €/м² 79 413 €
Апартамент Продажба 61.09 м² 1 1 300 €/м² 79 417 €
Апартамент Продажба 68.30 м² 2 1 170 €/м² 79 900 €
Апартамент Продажба 61.62 м² 1 1 300 €/м² 80 102 €
Апартамент Продажба 61.62 м² 1 1 300 €/м² 80 102 €
Апартамент Продажба 61.62 м² 1 1 300 €/м² 80 102 €
Апартамент Продажба 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажба 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажба 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажба 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажба 61.66 м² 1 1 300 €/м² 80 157 €
Апартамент Продажба 70.50 м² 2 1 163 €/м² 82 000 €
Апартамент Продажба 63.18 м² 1 1 300 €/м² 82 129 €
Апартамент Продажба 63.18 м² 1 1 300 €/м² 82 129 €
Апартамент Продажба 76.05 м² 2 1 100 €/м² 83 652 €
Апартамент Продажба 68.99 м² 2 1 250 €/м² 86 240 €
Апартамент Продажба 66.94 м² 1 1 300 €/м² 87 028 €
Апартамент Продажба 76.23 м² 2 1 168 €/м² 89 000 €
Апартамент Продажба 71.55 м² 2 1 250 €/м² 89 436 €
Апартамент Продажба 75.04 м² 2 1 200 €/м² 90 051 €
Апартамент Продажба 69.65 м² 1 1 300 €/м² 90 546 €
Апартамент Продажба 72.55 м² 2 1 250 €/м² 90 692 €
Апартамент Продажба 70.76 м² 2 1 300 €/м² 91 982 €
Апартамент Продажба 73.66 м² 2 1 250 €/м² 92 071 €
Апартамент Продажба 70.96 м² 1 1 300 €/м² 92 254 €
Апартамент Продажба 75.25 м² 2 1 250 €/м² 94 063 €
Апартамент Продажба 76.31 м² 2 1 250 €/м² 95 385 €
Апартамент Продажба 70.69 м² 2 1 350 €/м² 95 432 €
Апартамент Продажба 82.14 м² 2 1 200 €/м² 98 573 €
Апартамент Продажба 79.22 м² 1 1 300 €/м² 102 988 €
Апартамент Продажба 82.42 м² 2 1 250 €/м² 103 028 €
Апартамент Продажба 81.23 м² 1 1 300 €/м² 105 594 €
Апартамент Продажба 81.23 м² 1 1 300 €/м² 105 594 €
Апартамент Продажба 81.23 м² 1 1 300 €/м² 105 594 €
Апартамент Продажба 94.44 м² 3 1 353 €/м² 127 800 €
Апартамент Продажба 102.18 м² 2 1 300 €/м² 132 838 €
Апартамент Продажба 102.18 м² 2 1 300 €/м² 132 838 €
Апартамент Продажба 104.77 м² 2 1 300 €/м² 136 199 €
Апартамент Продажба 105.57 м² 2 1 300 €/м² 137 243 €
Апартамент Продажба 105.57 м² 2 1 300 €/м² 137 243 €
Апартамент Продажба 105.57 м² 2 1 300 €/м² 137 243 €
Апартамент Продажба 105.57 м² 2 1 300 €/м² 137 243 €
Апартамент Продажба 108.24 м² 2 1 300 €/м² 140 716 €
Апартамент Продажба 108.24 м² 2 1 300 €/м² 140 716 €
Апартамент Продажба 108.24 м² 2 1 300 €/м² 140 716 €
Апартамент Продажба 108.24 м² 2 1 300 €/м² 140 716 €
Апартамент Продажба 120.18 м² 3 1 200 €/м² 144 222 €
Апартамент Продажба 126.11 м² 3 1 250 €/м² 157 642 €
Апартамент Продажба 143.62 м² 3 1 100 €/м² 157 987 €
Апартамент Продажба 140.00 м² 3 1 186 €/м² 166 000 €
Апартамент Продажба 128.30 м² 4 1 317 €/м² 169 000 €
Апартамент Продажба 142.29 м² 3 1 250 €/м² 177 865 €
Апартамент Продажба 142.74 м² 3 1 250 €/м² 178 425 €
Апартамент Продажба 143.62 м² 3 1 250 €/м² 179 525 €
Апартамент Продажба 152.77 м² 3 1 250 €/м² 190 962 €
Апартамент Продажба 186.17 м² 4 1 117 €/м² 208 000 €
Апартамент Продажба 251.71 м² 4 1 186 €/м² 298 500 €

Жилой комплекс "Пирин гольф" находится в 5 километрах от города Банско, в долине между тремя горами - Пирин, Рила и Родопи, у реки Глазне.

Комплекс получил сертификат инвестиционной привлекательности "Первого класса".

На территории комплекса (более 150 га) расположены:

 • пятизвездочный апарт отель, который состоит из 4 корпусов, пространство между которыми оформлено газонами, парками и панорамными аллеями,
 • два частных поля для гольфа международного уровня, спроектированных дизайнерами Яном Вусманом и Райдером Кейпом, оснащенных соответственно 18 и 5 лунками, доступных только жителям комплекса,
 • центральное здание полей для гольфа,
 • Гольф Академия с тренировочной базой, которой руководит Николай Станев - единственный спортсмен Болгарии с сертификатом, выданным Европейской профессиональной гольф ассоциацией,
 • просторный салон для членов гольф клуба,
 • лес из хвойных деревьев,
 • специализированный магазин оборудования и экипировки для гольфа,
 • места для барбекю,
 • центры отдыха и развлечения,
 • обогреваемое помещения для хранения лыжной экипировки,
 • СПА и восстановительный центр (4000 кв.м.) с разнообразными саунами, банями, джакузи и внутренними бассейнами с теплой водой,
 • внешние бассейны,
 • кафе и рестораны местной традиционной и Европейской кухонь с просторными террасами, на которых можно наслаждаться красивой горной панорамой,
 • магазины,
 • медицинский центр,
 • детские площадки.

Гольф Академия оборудована современной видеотехникой. Уроки для начинающих ведут отлично подготовленные инструкторы.

Объекты недвижимости в комплексе "Пирин Гольф" обособлены в районах, чья концепция отражает типичное городское распределение - оживленную торговую часть и отдельные жилые части. На данный момент в комплексе оформлен район "Даунтаун", включающий здания "Лейк", "Пирин 1" и "Пирин 3".

"Даунтаун" – это наиболее оживленная часть комплекса, где расположены магазины, рестораны интернациональной кухни, банки, кабинеты врачей. В этом районе находятся 6 жилых домов.

"Лейк" состоит из 2 жилых зданий типа "башня" и 12 коттеджей с верандами.

"Пирин 1" и "Пирин 3" находятся в непосредственной близости к хвойному лесу. Они состоят из 3 жилых домов. Апартаменты в них распределены в 6 корпусах.

Круглосуточная охрана контролирует доступ к комплексу. Управляющая компания круглосуточно обеспечивает транспорт до лыжных трасс и центра города Банско. Она также предлагает услуги по сдаче квартир в аренду.

За да си купите апартамента в комплекси в регионите, като например: Варна, Балчик, Бяла, Святи Влас, Равда, Несебър, Сарафово, Созопол, Царево - достаточно да се свържете с компания Р.К.Реал по телефона 359 52 608 808  или по электронна поща  rk@rkreal.ru.

Цените на апартаментите в комплекси: от 16 314 до 1 500 000 € и по-горе.

Нашите експерти ще Ви консултират относно всички въпроси о местоположение комплекса и продажните цени.

Цена от 48 000 € до 298 500 €
1 081 €/м² - 1 500 €/м²
Тип: Апартамент
Тип на сделката Продажба
Завершенность АКТ 16
Местоположение:
Област Благоевград » Банско
Вашият личен консултант
Ирина
Журавел
Online
Добре дошли! Имате ли въпроси?